fbpx
 

ประกาศเลื่อนการแข่งขัน

ประกาศเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในขณะนี้ ผู้จัดฯ ได้พิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันมาเป็นอันดับแรก และเพื่อสอดคล้องกับประกาศของ ศบค.และจังหวัดภูเก็ต ในการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมรวมฝูงชนในช่วงระยะเวลา 3 เดือนนับจากนี้ ดังนั้น ผู้จัดฯ จึงจำต้องประกาศเลื่อนการจัดงานวิ่งมาราธอน ซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต ประจำปี 2564 จากวันที่ 12 – 13 มิ.ย. ไปเป็น วันที่ 16 – 17 ต.ค. 2564 แทน

 

ผู้จัดฯ ทราบเป็นอย่างดีถึงความคาดหวังตั้งตารอเข้าร่วมงาน และร่วมมือในการปรับเปลี่ยนวันแข่งขันของทุกท่าน รวมทั้งนักวิ่งซึ่งโอนสิทธิ์จากสนามประจำปี 2563 แต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจต่อความปลอดภัยของนักวิ่ง ผู้จัดฯ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ยังอดทนอดกลั้น และสนับสนุนการจัดงานประจำปี 2564

 

ท่านที่ลงทะเบียนมาล่วงหน้า หากสะดวกเข้าร่วมในกำหนดการใหม่ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

 

กรณีไม่สะดวกเข้าร่วมแข่งขันในเดือนตุลาคม 2564 ผู้จัดฯขอเสนอทางเลือกให้สำหรับท่านที่สมัครเข้ามาภายในวันที่ 29 เมษายน ดังต่อไปนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ด้านล่าง

  1. โอนสิทธิ์แข่งขันให้บุคคลอื่น
  2. โอนสิทธิ์แข่งขันไปปี 2565 แทน (วันที่ 11-12 มิ.ย. 2565)

 

ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ งด รับแจ้งความประสงค์หลังวันที่ 20 มิถุนายน 2564 และถือว่าท่านได้ยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 โดยอัตโนมัติ ขณะนี้ปิดรับแจ้งความประสงค์

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info1@phuketmarathon.com หรือ โทร. 02-236-2931 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.) กรณีล่าช้าในการตอบข้อซักถาม ผู้จัดฯ ขออภัยมา ณ ​โอากาสนี้ เนื่องจากอาจมีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกัน

 

สุขภาพแข็งแรงจงมีแด่ทุกท่าน แล้วพบกันในเดือนตุลาคม 2564