fbpx
 

ประกาศเลื่อนการแข่งขัน

วิ่งมาราธอน ซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นและคาดการณ์ว่าจะยืดเยื้อต่อไปอีกระยะหนึ่ง ผู้จัดฯ ได้พิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันมาเป็นอันดับแรก และเพื่อสอดคล้องกับประกาศของ ศบค.และจังหวัดภูเก็ต ในการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมรวมฝูงชนในช่วงระยะเวลา 3 เดือนนับจากนี้ ดังนั้น ผู้จัดฯ จึงจำต้องประกาศเลื่อนการจัดงานวิ่งมาราธอน ซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต ประจำปี 2564 อีกครั้ง จากวันที่ 16 – 17 ต.ค. 2564 ไปเป็น วันที่ 11 – 12 มิ.ย. 2565 แทน

 

ด้วยกรอบเวลาการทำงานของการแข่งขันประจำปี 2564 ในการผลิตของที่ระลึกของนักวิ่งทุกท่าน เช่น เสื้อ และเหรียญ เป็นต้น ผู้ผลิตได้จัดส่งสิ่งของดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้จัดฯ จึงเห็นควรใช้วิถีปฎิบัติเช่นเดียวกับ การแข่งขันโตเกียว โอลิมปิก 2020 และการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า ยูโร 2020 ในการนำของที่ระลึกประจำปี 2564 มาใช้มอบให้ผู้แข่งขันในเดือนมิถุนายน 2565 อีกทั้งเพื่อยังคงรักษาแนวคิดงานวิ่งสีเขียวลดขยะส่วนเกินที่เป็นหนึ่งในจุดประสงค์หลักของการจัดงานเรื่อยมา

 

ผู้จัดฯ ทราบเป็นอย่างดีถึงความคาดหวังตั้งตารอเข้าร่วมงาน และให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนวันแข่งขันของทุกท่าน รวมทั้งนักวิ่งซึ่งโอนสิทธิ์จากสนามประจำปี 2563 แต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจต่อความปลอดภัยของนักวิ่ง ผู้จัดฯ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงที่ยังอดทนอดกลั้น และสนับสนุนการจัดงานประจำปี 2564

 

ท่านที่ลงทะเบียนมาล่วงหน้า หากสะดวกเข้าร่วมในกำหนดการใหม่ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

 

กรณีไม่สะดวกเข้าร่วมแข่งขันในเดือนมิถุนายน 2565 ผู้จัดฯ ขอเสนอทางเลือกให้โอนสิทธิ์แข่งขันของท่านให้บุคคลอื่น สามารถแจ้งความประสงค์ได้ด้านล่าง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

 

ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ งด รับแจ้งความประสงค์หลังวันที่ 30 กันยายน 2564 และถือว่าท่านได้ยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 11 – 12 มิ.ย. 2565 โดยอัตโนมัติ (ปิดรับแจ้งความประสงค์)

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info1@phuketmarathon.com หรือ โทร. 094-419-5618, 092-278-7077 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.) กรณีล่าช้าในการตอบข้อซักถาม ผู้จัดฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากอาจมีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกัน

 

จับมือผ่านวิกฤตการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ไปด้วยกัน เพื่อร่วมงานวิ่งในตำนานอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2565

 

สุขภาพแข็งแรงจงมีแด่ทุกท่าน