fbpx

หมายเหตุ:

  • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการ 8.7%
  • ราคาค่าสมัครสำหรับชาวต่างชาติรวมบัตรงานเลี้ยงพาสต้า 1 ใบ สำหรับประเภทการแข่งขัน มาราธอน และ ฮาล์ฟมาราธอน
  • ราคาค่าสมัครสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยและคนไทย ไม่รวมบัตรงานเลี้ยงพาสต้า
  • ราคาสมัครสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยและคนไทยพิจารณาจากที่อยู่
  • การรับลงทะเบียนออนไลน์ จะปิดในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 (เวลา 23:59 น. UTC+7)
  • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
  • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน
  • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
  • ราคาค่าสมัครรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

งานเลี้ยงพาสต้า และ แบบฝึกฝนเพื่อแข่งขัน

USD บาท หมายเหตุ
งานเลี้ยง 30 950 USD 15 / 475 บาท สำหรับ 6-12 ปี
แบบฝึกฝนเพื่อแข่งขัน – มาราธอน 45 1,485 ระดับเริ่มวิ่ง ระดับต้น หรือระดับสูง
แบบฝึกฝนเพื่อแข่งขัน – ฮาล์ฟ มาราธอน 45 1,485 ระดับต้น หรือระดับสูง
แบบฝึกฝนเพื่อแข่งขัน – 10 กม. 40 1,320 ระดับต้น หรือระดับสูง
  • งานเลี้ยงพาสต้า จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ อังสนา คอนแวนชั่น แอนด์ เอ็กซิบิชั่น สเปซ – อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต