ลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน ปี 2563 (วันที่ 13-14 มิถุนายน)

 

ลงทะเบียนวันนี้ก่อนราคาสุดพิเศษจะหมดลงในวันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

ประเภทการแข่งขัน

  • มาราธอน (42.195 กม.)
  • มาราธอนทีมผลัด (42.195 กม.)
  • ฮาล์ฟ มาราธอน (21.0975 กม.)
  • 10.5 กม.
  • 5 กม.
  • วิ่งยุวชน 2 กม.

ผู้สนับสนุนและพันธมิตร