เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกท่าน การควบคุมการแพร่เชื้อในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพอนามัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอันดับหนึ่ง คณะผู้จัดงานฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ตลอดจนพันธมิตรและผู้สนับสนุนทุกหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องเลื่อนการแข่งขัน “วิ่งมาราธอน ซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต ประจำปี 2563” ไปเป็นวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563

 

คณะผู้จัดงานฯ ทราบดีถึงความอุตสาหะในการฝึกซ้อมและพร้อมเข้าแข่งขันในปี 2563 ดังนั้นจึงยินดีตอบข้อสงสัยทางอีเมล์จากนักวิ่งทุกท่านให้รวดเร็วที่สุด หากเกิดกรณีล่าช้า ต้องขออภัยมา ณ​ โอกาสนี้

 

นักกีฬาที่ประสงค์จะโอนสิทธิ์การแข่งขันจากวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ไปวันที่ 12-13 มิถุนายน 2564 โปรดส่งอีเมลมาที่ info1@phuketmarathon.com เพื่อขอโอนสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 หากนักกีฬาไม่ได้ขอโอนสิทธิ์ภายในวันดังกล่าว จะไม่สามารถขอโอนสิทธิ์ภายหลังได้ ถือว่านักกีฬาคงสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 5-6 ธันวาคมโดยอัตโนมติ

 

โปรดแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ในอีเมล
  • ชื่อและนามสกุลผู้เข้าแข่งขัน
  • Registration ID (สามารถล็อกอินดู Registration ID ได้ที่นี่)

 

หากนักกีฬายังคงทำการแข่งขันวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

 

คณะผู้จัดงานฯ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและความเข้าใจถึงสถานการณ์วิกฤตในปัจจุบัน รวมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมกีฬาวิ่งให้ยั่งยืนต่อไป