สถานที่แข่งขัน (จุดปล่อยตัวและเส้นชัย)

ลากูน่า โกรฟ (ลากูน่า ภูเก็ต)

เส้นทางแข่งขัน

มาราธอน | ฮาล์ฟ มาราธอน

10.5 กม. | 5 กม. | วิ่งยุวชน 2 กม.

รายละเอียดเส้นทางแข่งขัน

หน่วยพยาบาล

หน่วยพยาบาลเคลื่อนจะดูแลตลอดเส้นทาง และมี รถพยาบาลจอดประจำจุดเพื่อรอรับเหตุฉุกเฉิน หากมีโรคประจำตัว โปรดนำยาติดตัวขณะแข่งขัน

เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักวิ่ง โปรดหยุดแข่งทันทีเมื่อหน่วยพยาบาลประเมินแล้ว

 

จุดให้น้ำ

บริการทุกๆ 2 – 2.5 กม. ซึ่งจะให้บริการน้ำดื่มและเครื่องดื่มเกลือแร่ มีบริการผลไม้ (กล้วยและแตงโม) บนเส้นทางแข่ง ฮาล์ฟมาราธอน และ มาราธอน

 

สุขา

รถสุขาให้บริการบนเส้นทางแข่ง ฮาล์ฟ มาราธอน และ มาราธอน

 

ป้ายบนเส้นทาง

ป้ายหลักกิโลเมตรจะมีทุกๆ 1 กม. พร้อมกับป้ายลูกศรตลอดเส้นทางการแข่งขัน

 

การควบคุมจราจร

ไม่มีการปิดถนน เนื่องจากเป็นถนนสาธารณะ ใช้กฎจราจร ตำรวจและอาสาสมัครช่วยควบคุมตามจุดแยกสำคัญต่างๆ นักวิ่งต้องวิ่งชิดซ้ายตลอดเส้นทางแข่ง

 

ฝากกระเป๋า

ตั้งอยู่ใกล้เส้นชัย รับฝากเพียง 1 ใบ/คนเท่านั้น ผู้จัด ฯ สงวนสิทธิ์ กรณีทรัพย์สินสูญหาย โปรดงดทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในกระเป๋า

 

บริการหลังเส้นชัย

อาหารและเครื่องดื่มเปิดให้บริการในพื้นที่นักกีฬา โปรดงดนำอาหารออกนอกพื้นที่

 

ทรัพย์สินสูญหาย

สอบถาม/ติดตามได้ ณ จุดประชาสัมพันธ์/ฝากกระเป๋า หลังการแข่งขันเสร็จสิ้น จะย้ายไปศูนย์แข่งขัน โปรดติดป้ายชื่อ/สัญลักษณ์ ทรัพย์สิน/กระเป๋า ก่อนนำฝากทุกครั้ง