มาราธอน

ผู้ชนะ 3 อันดับแรกชายและหญิงทุกกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัล

  • ชาย: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
  • หญิง: 18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป

 

ฮาล์ฟ มาราธอน

ผู้ชนะ 3 อันดับแรกชายและหญิงทุกกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัล

  • ชาย: 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
  • หญิง: 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

 

ทีมผลัดมาราธอน

ผู้ชนะอันดับ 1 ทุกกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัล

  • ทั่วไป
10.5 กม.

ผู้ชนะ 3 อันดับแรกชายและหญิงทุกกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัล

  • ชาย: 13-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
  • หญิง: 13-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

 

5 กม.

ผู้ชนะ 3 อันดับแรกชายและหญิงทุกกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัล

  • 12 – 16 ปี: ชาย และ หญิง
  • ทั่วไป: ชาย และ หญิง

 

วิ่งยุวชน 2 กม.

ผู้ชนะ 3 อันดับแรกชายและหญิงจะได้รับถ้วยรางวัล