มาราธอน
 • ชาย: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
 • หญิง: 18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป

 

ฮาล์ฟ มาราธอน
 • ชาย: 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
 • หญิง: 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

 

ทีมผลัดมาราธอน
 • ทั่วไป
10.5 กม.
 • ชาย: 13-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
 • หญิง: 13-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

 

5 กม.

ผู้ชนะ 3 อันดับแรกชายและหญิงทุกกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัล

 • ชาย: 12 – 16 ปี และ ทั่วไป
 • หญิง: 12 – 16 ปี และ ทั่วไป

 

วิ่งยุวชน 2 กม.
 • ชาย: ทั่วไป (ไม่เกิน 12 ปี)
 • หญิง: ทั่วไป (ไม่เกิน 12 ปี)