ผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ปฏิบัติตามป้ายนำทาง และอาสาสมัครลานจอดรถภายใน ลากูน่า ภูเก็ต ส่วนผู้พักภายนอกลากูน่า ภูเก็ต โปรดมาถึงลากูน่า โกรฟ ประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนการแข่งขัน

บริการรถรับ-ส่งฟรี ภายใน ลากูน่า ภูเก็ต

หากพักหนึ่งในโรงแรมของ ลากูน่า ภูเก็ต จะมีบริการรถรับ – ส่งฟรี ระหว่างโรงแรมกลุ่มลากูน่า ถึง ลากูน่า โกรฟ