ผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ปฏิบัติตามป้ายนำทางและทิศทางของอาสาสมัครเพื่อไปที่ลานจอดรถแต่ละจุด

บริการรถรับ-ส่งฟรี ภายใน ลากูน่า ภูเก็ต

หากพักหนึ่งในโรงแรมของ ลากูน่า ภูเก็ต จะมีบริการรถรับ – ส่งฟรี ระหว่างโรงแรมกลุ่มลากูน่า ถึง ลากูน่า โกรฟ